Vườn hoa nghìn việc tốt

Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Liên đội Tiểu học Liên Chung đã phát động phong trào "Vườn hoa nghìn việc tốt" trong toàn Liên đội. Các Chi đội đã thi đua trồng và chăm sóc nhiều cây hoa trong khuôn viên nhà trường. Dưới đây là 1 số hình ảnh về công trình "Vườn hoa nghìn việc tốt" của Liên đội Tiểu học Liên Chung trong năm học 2017 - 2018.

Bài viết liên quan