Công tác chuẩn bị cho Ngày hội Mĩ thuật - Đọc sách và Thư viện 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tân Yên và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Liên Chung đã tổ chức cho CBGVNV và HS có các hoạt động chuẩn bị cho Ngày hội được tổ chức vào ngày 27/04/2018. Sau đây, là một số hoạt động về công tác chuẩn bị của nhà trường.

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Tân Yên và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Trường Tiểu học Liên Chung đã tổ chức cho CBGVNV và HS có các hoạt động chuẩn bị cho Ngày hội được tổ chức vào ngày 27/04/2018. Sau đây, là một số hoạt động về công tác chuẩn bị của nhà trường.

Bài viết liên quan