Tập huấn chuyên môn năm học 2020-2021

Chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học 2020-2021,ngày từ cuối tháng 08 năm 2020,trườngTiểu học Liên Chung đã tổ chức tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ và kiến thức giảng dạy cho đội ngũ giáo viên.

Các buổi tập huấn tập trung vào những năng lực cốt lõi của người giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, sách giá khoa giáo dục phổ thông nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục phổ thông đang thực hiện bước chuyển từ giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực người học đòi hỏi người giáo viên không những chỉ có kiến thức, kỹ năng sư phạm cơ bản mà còn phải nắm vững, sâu, rộng kiến thức và thành thạo các kỹ năng đó. Các chuyên đề được triển khai cụ thể là: các phương pháo dạy học tích cực phát huy năng lực học sinh; tiết đọc thư viện; sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học; đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. Sau mỗi buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên đều được làm bài thu hoạch để nâng cao khả năng tiếp cận phương pháp đánh giá mới. Đó là làm bài trực tuyến qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Sau đây là một số hình ảnh của các buổi tập huấn.

 

 

Bài viết liên quan