Thiết kế và dạy mô phỏng các tiết dạy lớp 1 chương trình GDPT 2018 của TH Liên Chung

Để chuẩn bị cho năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Liên Chung đã tổ chức 04 buổi dạy mô phỏng theo chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1  cho 100% CBGV nhà trường.

Để chuẩn bị thực hiện chương trình phổ thông 2018 đối với lớp 1, trường Tiểu học Liên Chung tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các văn bản hướng dẫn của Bộ giáo dục đào tạo. Trong đó đặc biệt chú trọng tập huấn giáo viên thiết kế và dạy mô phỏng các tiết dạy của các môn học: Toán, Tiếng Việt, TN&XH, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh.

       Sau khi giáo viên tham giao thiết kế cùng các nhóm và thực hành thao giảng mô phỏng, giáo viên tham dự đưa ra các ý kiến tư vấn, trao đổi và chia sẻ để cải thiện thiết kế cho phù hợp từng môn học ở mỗi lớp trong thực tế.

        Nhìn chung sau buổi tập huấn hầu hết giáo viên đã nắm vững các nội dưng cốt lõi liên quan đến chương trình cấp Tiểu học, đặc thù từng môn học và thiết kế giáo án theo chươn gtrinhf GDPT 2018. Trong thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn các nội dung từng môn học, và tạo điều kiện cho giáo viên thực hành để từng bước nâng cao phương pháp giảng dạy.

      Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Bài viết liên quan