Giáo viên dạy lớp 1 Trường Tiểu học Liên Chung tích cực dự giờ học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện tốt Chương trình GDPT 2018

Đảm bảo giảng dạy tốt Chương trình GDPT 2018 là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mỗi giáo viên dạy lớp 1 và 2 năm học 2021-2022.

Thực hiện theo Kế hoạch của nhà trường, tổ chuyên môn, tất cả đồng chí giáo viên khối 1 Trường Tiểu học Liên Chung đã tích cực dự giờ thao giảng. Ngay từ những buổi đầu năm học 2021-2022, chúng tôi những người cô, người thầy đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là các hoạt động dạy và học là chủ yếu. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh để đáp ứng yêu cầu đổi mới, thì vai trò của người thầy hết sức quan trọng, muốn có trò giỏi thì thầy phải giỏi, muốn học sinh tốt, nắm chắc nội dung kiến thức của từng bài học thì đòi hỏi khả năng kiến thức và nghiệp vụ sư phạm của người thầy phải hoàn chỉnh, đảm bảo tốt vai trò của người thiết kế hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học.

Để thực hiện hiệu quả theo yêu cầu mục tiêu giáo dục ngành ngoài những kiến thức vốn có của bản thân qua những đợt tập huấn học chuyên đề, người giáo viên phải biết tự vận động để xây dựng cho mình một phương pháp. Hiểu biết rộng và nâng cao trình độ bản thân giáo viên phải học hỏi thêm ở đồng nghiệp thông qua tiết dự giờ - thao giảng. Dưới đây là một số hình ảnh minh chứng cho điều đó.

            Tiết Tiếng Việt lớp 1D bài 4: E, e, Ê, ê 

 

                 Tiết Tiếng Việt Bài 16 M,m,N,n tại  lớp 1C

 

 

( Lớp 1A chúng em đang say sưa viết bài trong giờ Tiếng Việt

 

 

                 Lớp 1B cũng rất lắng nghe trong tiết học

Với lớp 1 năm nay mới là năm thứ 2 thực hiện chương trình GDPT 2018 thì việc thao giảng và sự giờ rất quan trọng, cần phải thống nhất phương pháp giảng dạy –vận dụng phương pháp đó vào bài giảng không cầu kì, không khó mà học sinh dễ hiểu. Qua đó mỗi giáo viên có thể nắm bắt được tình hình học tập, nền nếp của lớp khác – phương pháp xây dựng của lớp khác để từ đó giáo viên có hướng xây dựng lớp học của mình tốt hơn. Được sự quan tâm từ ban giám hiệu, các thành viên trong tổ tư vấn sẽ giúp giáo viên nhận ra nhiều lỗ hổng mà mình còn thiếu sót. Qua việc dự giờ thường xuyên bằng nhiều hình thức thích hợp sẽ giúp cho bản thân giáo viên lên lớp và người dự đều tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm vững vàng hơn trong tiết dạy của mình.

CTVGiáp Thị Lệ Giáo viên Trường Tiểu học Liên Chung- Tân Yên- Bắc Giang

Bài viết liên quan