CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN CHUNG - TÂN YÊN - BẮC GIANG

Xác định được nhiệm vụ quan trọng và cũng là từng bước hội nhập với nền giáo dục của đất nước, Trường Tiểu học Liên Chung đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Tân Yên về tiến độ Tiểu học Liên Chung đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 12/2019, Phòng GD&ĐT Tân Yên đã chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ cho công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Đó là, thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL và giáo viên, nhân viên; tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm và mô hình giáo dục trong nhà trường; làm tốt công tác tham mưu với địa phương trong xây dựng các hạng mục về cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.

Những năm qua, nhà trường tích cực tham mưu với Phòng GD&ĐT và UBND xã Liên Chung tạo mọi kiện đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bên cạnh đó, nhà trường còn kêu gọi chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân từ thiện hỗ trợ về mọi mặt cho nhà trường. Đến nay trường đã có cơ sở vật chất khang trang, đủ phòng học cho học sinh, các phòng học đảm bảo về diện tích, trang thiết bị dạy học hiện đại; thư viện đạt chuẩn được bố trí khoa học, sạch đẹp, nhờ đó đã thu hút nhiều học sinh, giáo viên đến phát triển văn hóa đọc và tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên không ngừng học tập để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường có 87,9% CBQL, giáo viên có trình độ chuyên môn trên chuẩn; hằng năm, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học, học sinh, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi, hội thi cấp huyện luôn có kết quả vượt trội hơn những năm trước và so với mặt bằng chung của huyện.

Nhà trường đề ra các giải pháp hữu hiệu trong việc tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh đóng góp công sức tu sửa, tôn tạo cơ sở vật chất nhà trường. Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học sinh, tạo bước đột phá lớn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã huy động CBGVNV, CMHS, HS trong lao động tu bổ cảnh quan khuôn viên trường lớp. Ước tính có khoàng hơn 800 ngày công đã được huy động và 

Có thể nói, với sự nỗ lực rất lớn của tập thể sư phạm phấn đấu trong nhiều năm, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và xã hội, nhà trường đã khẳng định được chất lượng giáo dục, tạo uy tín và niềm tin đối với học sinh, nhân dân địa phương và đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo kế hoạch./.

CTV: Thân Thị Thu Thủy(PHT - Trường Tiểu học Liên Chung - Tân Yên - Bắc Giang)

Bài viết liên quan